Bầu Bí Việt

Địa chỉ: 84CT Tam Đảo (hẻm 68 Đồng Nai) Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 0964 935435

Email: baubiviet@gmail.com